Full kontroll på fraktdokumentet
-snabbt

Manuell hantering och sökning av dokument är idag en stor tidsbelastning för företag. Med ett system
som både underlättar sökning och samtidigt ger en intäktskontroll, spar man både tid och får rätt betalt.


Smarta funktioner i Office Fraktscan

Översikt

Office fraktscan är ett elektriskt dokument-
hanteringssytem speciellt anpassat för trans-
portbranschen och hanterar på ett effektivt sätt
fraktsedlar och transportdokument. Systemet är
helt webbaserat och ger genom sin användarvän-
lighet organisationen stor flexibilitet. Samtliga
användare har personlig lösenordsskyddad
inloggning.

Office Fraktscan utgår ifrån och är anpassat till,
hur transportbranchens dagliga dokumentflöden
ser ut.

Funktionaliteter

Office Fraktscan ger användaren en snabb tillgång
till inscannade dokument genom direkt sökning
på fraktsedelsnummer eller genom fritextsökning.
Använder man systemts urvalshantering vid fri-
textsökning minimerar man antalet hittade doku-
ment och med automatisk förhandsgranskning
kan man sedan göra det sista visuella valet.

Office Fraktscan tolkar fraktsedlar med vikt,
volym, flakmeter, m.m, och man kan vid
behov komplettera respektive fraktsedel med rätt

information. Högsta fraktdragande vikt registreras
automatiskt.

Systemet använder sig av olika statusar för att ge
användaren en tydlig bild över var i processen
en fraktsedel befinner sig. Systemet ger också en
möjlighet att koppla olika typer av dokument, så
att man får full kontroll på en fraktsedel.

Avräkningsmodul

Med avräkningsmodulen till Office Fraktscan kan
man automatsikt göra avstämmningar mot speditör-
ernas avräkningsfiler. Man får en snabb och tydlig
överblick på fraktsedlar som av någon anledning
har blivit felavräknade och de som det saknas
utbetalning för. I systemet ser man enkelt både
informationen som kommer från den inskannade
fraktsedeln samt den information som finns i
avräkningsfilen. Förekommer fraktsedeln i flera
avräkningsfiler lagras detta på ett överskådligt
sätt, för lättare uppföljning. För att snabba upp
processen inför en avräkning görs alla rättelser
med snabbkommandon. Systemt tar enkelt fram
rapporter på t.ex. avvikelser och felavräknade
fraktsedlar.

Office Fraktscan 042 450 14 00 E-post: par.othander@helsingborg.office.se